Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 30.6.2021 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 1.10.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 30.8.2021 (og tidligere av Norge og Lichtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.10.2021
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.7.2021
Notat om planlagte endringsbestemmelser om digital selskapsrett lagt fram av Kommisjonen 20.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.8.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.7.2021
Høring om endringer i forskrift om forenklet anvendelse igangsatt av Finansdepartementet 2.6.2021 med frist 2.9.2021
Photo: Pete Linforrth (Pixabay - CC0 Public Domain)
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 7.5.2021 og tidligere av Island og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.7.2021
EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter, gjør endringer til det reviderte regnskapsdirektivet fra 2013. De to direktivene ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 2015 og 2016, men beslutningene krevde lovendringer og derfor parlamentssamtykke i Norge, Island og Liechtenstein for å tre i kraft. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 7.5.2021 og tidligere av Island og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.7.2021
Norsk forskrift kunngjort 12.2.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.2.2021

Sider