Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.9.2020
Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 5.8.2020
Høring om innledende konsekvensanalyse for planlagt direktiv igangsatt av Kommisjonen 30.7.2020
Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge og kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.5.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2020
Fortolkende meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 28.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.4.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Finansdepartementet forslår i lov- og samtykkeproposisjonen som ble fremmet 13. desember 2019 at de to rettsaktene gjennomføres i norsk rett gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Loven vil erstatte revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.12.2019. Beslutningen trer i kraft 1.2.2020

Sider