Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
Norsk forskrift kunngjort 12.2.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2020
Norsk forskrift kunngjort 28.12.2020
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Rettsaktene er gjennomført i norsk rett bl.a. gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven) som erstatter revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.
Notat lagt fram av Kommisjonen 18.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 18.12.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 18.12.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.12.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.12.2020
Høring om bærekraftig bedriftsledelse igangsatt av Kommisjonen 26.10.2020

Sider