Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 27.6.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.6.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.6.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 9.3.2022
Norsk forskrift kunngjort 10.2.2022
EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.1.2022
Høring om initiativet for oppdatering av digital selskapsrett igangsatt av Kommisjonen 21.12.2021 med frist 29.3.2022
Forskrift om delt ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 20.12.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.12.2021

Sider