Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Utkast til direktiv lagt fram av Kommisjonen 13.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 6.10.2023
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.8.2023
Forskrift om delt ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 14.8.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.7.2023
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2023
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2023
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 20.6.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20.6.2023 med frist 19.9.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 23.5.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 22.5.2023 med frist 4.9.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.5.2023
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.5.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.11.1022 og kunngjort i EU-tidende 27.2.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.11.2022 og kunngjort i EU-tidende 6.2.2023
EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider