Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.12.2019
Høring som inkluderer norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21.11.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.9.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019

Sider