Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.1.2022
EØS-notat offentliggjort 13.1.2022
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21.12.2021 med frist 16.2.2022
Høring om initiativet for oppdatering av digital selskapsrett igangsatt av Kommisjonen 21.12.2021 med frist 29.3.2022
Forskrift om delt ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 20.12.2021
EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.12.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.11.2021 med pressemelding
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.10.2021
EØS-notat offentliggjort 5.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 30.6.2021 (og tidligere av Norge). Beslutningen trer i kraft 1.10.2021
Notat om planlagte endringsbestemmelser om digital selskapsrett lagt fram av Kommisjonen 20.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.8.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.7.2021

Sider