Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 7.5.2021 og tidligere av Island og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.7.2021
Norsk forskrift kunngjort 12.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Rettsaktene er gjennomført i norsk rett bl.a. gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven) som erstatter revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.
Høring om innledende konsekvensanalyse for planlagt direktiv igangsatt av Kommisjonen 30.7.2020
Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge og kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2020
Fortolkende meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 28.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.4.2020

Sider