Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser