Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.7.2021. Beslutningen trer i kraft 31.7.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.7.2021. Beslutningen trer i kraft 31.7.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.7.2021. Beslutningen trer i kraft 31.7.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.7.2021. Beslutningen trer i kraft 31.7.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.7.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 10.9.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 14.7.2021. Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 15.7.2021 med frist 1.9.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 14.7.2021. Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 15.7.2021 med frist 1.9.2021
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 30.6.2021 med frist 1.10.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 29.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.7.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.6.2021 med pressemelding
Høring om initiativet for energimerkeforordning igangsatt av Kommisjonen 31.5.2021 med frist 23.8.2021
Høring om initiativet for økodesignforordning igangsatt av Kommisjonen 31.5.2021 med frist 23.8.2021
Omtale publisert av Olje og energidepartementet 21.5.2021 av Kommisjonens høring om intiativet om planlagt revisjon av forordningen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021

Sider