Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
Lov- og samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 11.5.2021
Lov- og samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 11.5.2021
Lov- og samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 11.5.2021
Lov- og samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 11.5.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 2.6.2021
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 29.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.5.2021
EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.4.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.4.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 31.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.4.2021
Høring om intitativet for planlagt revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.3.2021 med frist 22.6.2021
EU vedtok i 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Direktivet er fortsatt under vurdering av EØS/EFTA-landene. Ifølge OEDs EØS-notat er norsk standpunkt at direktivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, men at det kan innlemmes med nødvendige tilpasninger. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Høring om intiativet om planlagt revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.6.2021.

Sider