Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
4. statusrapport for energiunionen lagt fram av Kommisjonen 4.9.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Statusrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 8.4.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 17.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs reviderte energimerkeforordning, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019

Sider