Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 22.6.2020. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020
Norsk Lovtidend kunngjorde 19. juni 2020 lovendringer for gjennomføring i norsk rett av EUs reviderte regelverk for energimerking, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017. Forordningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier. Regelverket ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i mars 2019, men på grunn av behovet for lovendringer, trer cedtaket først i kraft 1. august 2020.
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.6.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 11.6.2020
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 9.6.2020
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 9.6.2020
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 9.6.2020
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 9.6.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.6.2020
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Høring om planlagt revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 18.5.2020
EØS-notat offentliggjort 12.5.2020
EØS-notat offentliggjort 12.5.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.4.2020
EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.3.2020

Sider