Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2022
Europaparlamentets plenumsbehandling 23.6.2022 (enighet med Rådet) med pressemelding
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 22.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 20.7.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 20.6.2022
Europakommisjonen offentligjorde 18. mai 2022 en detaljert handlingsplan for å redusere det europeiske energimarkedets avhengighet av russisk olje og gass, samtidig som man takler klimakrisen. REPowerEU-planen ble ledsaget av forslag til nye bestemmelser om fornybar energi og strategiplaner for solenergi og energisparing.
EØS-notat offentliggjort 18.6.2022
EØS-notat offentliggjort 18.6.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2022
EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 9.6.2022 med frist 8.8.2022
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2022
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.5.2022
Høring om planlagt evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 23.5.2022 med frist 15.8.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 20.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.6.2022
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.5.2022 med pressemelding

Sider