Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.2.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.11.2018
EUs reviderte energimerkeforordning, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 8.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.2.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2019
Deler av EU-pakken fra 2016 om ren energi ble vedtatt før jul og sendes nå på norsk høring. Det gjelder det reviderte fornybar energidirektivet, endringene til energieffektiviseringsdirektivet og styringssystemet for energiunionen. Olje- og energidepartementet ønsker innspill på de enkelte rettsaktene, så vel som synspunkter på helheten og sammenhengen mellom de ulike elementene. Se også faktaarkene Energieffktiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser og Styringssystem for energiunionen.
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.1.2019
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Høring om planlangt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2019
Kompromiss fremfohandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.12.2018
Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje og energidepartementet 6.12.2018

Sider