Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Høring om om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 21.9.2023 med frist 14.12.2023
Tidligere Norsk forskrift kunngjort 11.3.2016
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2023
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023
Tidligere: Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 30.3.2023
Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Liechtenstein 12.9.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.11.2023
Tidligere Norsk lov kunngjort 16.6.2023 Redaksjonens kommentar EU vedtok i 2010 et revidert bygningsenergidirektiv med gjennomføringsfrist sommeren 2012 for medlemslandene. Ifølge OEDs EØS-notat er norsk standpunkt at direktivet er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen, men at det kan innlemmes med nødvendige tilpasninger. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.7.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023
EØS-notat offentliggjort 6.9.2023
Tidligere Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2023 Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023.
EØS-notat offentliggjort 6.9.2023
Tidligere Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023
Tidligere Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.6.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 24.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 21.9.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 24.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 21.9.2023
EØS-notat offentliggjort 17.8.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 17.7.2023
EØS-notat offentliggjort 6.7.2023

Sider