Parlamentsbehandling

Faktaark EU-vedtak EØS-vedtak
Kvotehandelsdirektivet (ETS): skipsoperatører 32023R2599 Nr. 339/2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting 32023R2297 Nr. 338/2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet 32023R2537 Nr. 337/2023
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked 32019L0790 Nr. 333/2023
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer 32019L0789 Nr. 332/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser 32014L0111 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2007): oppheving 32015D0669 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser 32014R0788 Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas 32013D0765 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser 32014R1355 Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister 32009D0728 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA C(2017) 1881 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip 32015D0668 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av Indias skipsregister 32016D1327 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022) 52022XC1207(01) Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: DNV GL AS 32021D1227 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) 32009L0015 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) 32009R0391 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit 32019R0492 Nr. 326/2023
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister 32014D0281 Nr. 326/2023
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå 32019R1149 Nr. 319/2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer 32019R1020 Nr. 317/2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk 32021R1121 Nr. 317/2023
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg 32022R1267 Nr. 317/2023
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel 32023R0409 Nr. 314/2023
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser 32023R0607 Nr. 275/2023
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data 32018R1807 Nr. 240/2023
Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked 32020D1669 Nr. 240/2023
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer 32022L2100 Nr. 239/2023
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser 32022R1666 Nr. 186/2023
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT) 32022R0858 Nr. 185/2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis 32023R0183 Nr. 179/2023
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr 32019R1784 Nr. 155/2023
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk ved direktesalg 32019R2024 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon) 32019R2021 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) 32019R2023 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon) 32019R2022 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon) 32019R2019 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler 32021R0341 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon) 32019R2020 Nr. 154/2023
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter 32019R0424 Nr. 154/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser 32023R0502 Nr. 153/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser 32023R0503 Nr. 153/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia 32020D1205 Nr. 77/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn 32020D1184 Nr. 77/2023
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark 32020D1178 Nr. 77/2023
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene 32021R1768 Nr. 77/2023
Gjødselforordningen 2019 32019R1009 Nr. 77/2023
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser 32019R0621 Nr. 65/2023
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet 32016L1148 Nr. 21/2023
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser 32018L1808 Nr. 337/2022
Digital portal for informasjon om det indre marked 32018R1724 Nr. 333/2022
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler 32021R2259 Nr. 329/2022
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang 32021L2261 Nr. 329/2022
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre 32021R0732 Nr. 252/2022
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer 32019L1024 Nr. 190/2022
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner 32019R1239 Nr. 157/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger 32020R1812 Nr. 53/2022
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser 32018R0151 Nr. 21/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter 32014L0109 Nr. 6/2022
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR) 32015R2365 Nr. 385/2021
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit 32019R0463 Nr. 385/2021
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) 32018L1972 Nr. 275/2021
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) 32018R1971 Nr. 274/2021
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer 32014L0092 Nr. 171/2021
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring 32018D1523 Nr. 60/2021
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet 32019R0834 Nr. 50/2021
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser 32019R1866 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser 32017R0653 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg 32016R1904 Nr. 67/2020
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter 32014R1286 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato 32016R2340 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser 32018R0977 Nr. 67/2020
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte) 32018L0843 Nr. 63/2020
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur) 32019R1896
IMI-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet 32021R1423
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser 32017R0458