Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere