EU-programmer

Listen under inneholder lenker til Europalovs faktaark om pågående EU-programmer med norsk deltakelse og foreslåtte programmer med antatt fremtidig norsk deltakelse.

Faktaark Saksområde EU-vedtak EØS-vedtak
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) Rettsakter 32021R0888 Nr. 267/2021
Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) (2021-2027) Rettsakter 32021R1057 Nr. 270/2021
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett Rettsakter 32021R0817 Nr. 266/2021
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017 Forskning og utdanning C(2017) 2262 Nr. 208/2017
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) Forskning og utdanning 32014R0377 Nr. 172/2015
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) Rettsakter 32013R1288 Nr. 110/2014
EU-programmet for det indre marked (2021-2027) Rettsakter 32021R0690 Nr. 262/2021
EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027) Rettsakter 32021R0694 Nr. 264/2021
EU-programmet for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027) Rettsakter 32021R0692
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027) Rettsakter 32021R0693
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester Forbrukersaker 32017R0826
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser Selskapsrett 32017R0827
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020 Rettsakter 32013R1296 Nr. 174/2015
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 Informasjonssamfunnet 32015R2240 Nr. 162/2016
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) Kultur og medier 32013R1295 Nr. 111/2014
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) Rettsakter 32021R0818 Nr. 268/2021
EUs forbrukerprogram 2014-2020 Forbrukersaker 32014R0254 Nr. 251/2014
EUs helseprogram 2014-2020 Helse 32014R0282 Nr. 253/2014
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020 Rettsakter 32013D1313 Nr. 150/2014
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027 Katastrofeberedskap 32021R0836 Nr. 269/2021
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027 Rettsakter
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027 Rettsakter 32023R0588
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 Rettsakter 32013R1291 Nr. 109/2014
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet Rettsakter 32021R0696 Nr. 319/2021
EUs statistikkprogram 2013-2017 (forlenget til 2020) Statistikk 32013R0099 Nr. 134/2013
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse) Statistikk 32017R1951 Nr. 169/2018
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) Forskning og utdanning 32021R0695 Nr. 263/2021
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS Forskning og utdanning 32013R1285 Nr. 247/2014
InvestEU-programmet (2021-2027) Rettsakter 32021R0523 Nr. 226/2022
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Informasjonssamfunnet 32013R1316 Nr. 157/2014
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027) Informasjonssamfunnet 32021R1153
Schengen grense- og visumfond (BMVI) Schengen-avtalen 32021R1148