Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.10.2021 med pressemelding
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.10.2021
Det reviderte tobakksdirektivet fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av det, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.10.2021
Notat om planlagte revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 4.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.11.2021
Høring med pressemelding om initiativet for revisjon av legemiddelregelverket igangsatt av Kommisjonen 28.9.2021 med frist 21.12.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.9.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Europaparlamentet 14.9.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Europaparlamentet 14.9.2021
Rapport lagt fram av Kommisjonen 31.8.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.8.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.8.2021

Sider