Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 4.3.2021
Omtale av planlagt forslag publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.3.2021
Dansk og Svensk departementsnotat offentliggjort 22.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 27.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 24.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.1.2021
Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 19.1.2021. Rådsvedtak med pressemelding 21.1.2021.
Høring med pressemelding (sak 2) om intiativet om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 21.1.2021 med frist 15.4.2021
Høring med pressemelding (sak 2) om intiativet om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 21.1.2021 med frist 15.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
Notat om planlagt evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 15.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.2.2021

Sider