Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.3.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
EØS-notat offentliggjort 16.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018

Sider