Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.5.2021
Norsk forskrift kunngjort 12.5.2021
Høring om initiativet for planlagt revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 7.5.2021 med frist 30.7.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.5.2021
Det reviderte tobakksdirektiv fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av direktivet, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 6.5.2021
Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 5.5.2021 med frist 12.5.2021
I etterkant av Europaparlaments holdning av 29. april 2021 om forslaget til et europeisk vaksinesertifikat, har Helse- og omsorgsdepartementet igangsatt en ukelang høring om norske regler om koronasertifikat. Lovforslaget skal også legge til rette for innføring av EU-forordningen. Covid-19-sertifikatet, som Europaparlamentet ønsker å kalle det, skal bekrefte om en person er blitt vaksinert, vise resultat av tester for de som ennå ikke er vaksinert eller status for personer som har hatt covid-19. Nasjonale myndigheter vil fortsatt bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde, men Europaparlamentet mener at sertifikatet ikke skal være et reisedokument eller en forudsetning for å kunne bevege seg fritt over grensene. Det bør heller ikke anvendes mer enn høyst 12 måneder. Konkret dreier saken seg om to lovforslag, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant). Representanter for Europaparlamentet og Rådet vil nå forsøke å komme fram til kompromiss så raskt som mulig slik at sertifikatene kan vedtas og tas i bruk før sommeren.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.5.2021
Høring om initiativet for gjennomgang av direktivet igangsatt av Kommisjonen 4.5.2021 med frist 27.7.2021
Høring om initiativet med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 3.5.2021 med frist 26.7.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 25.5.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.4.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.4.2021
Samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.4.2021
Høring med pressemelding om initiativet for opprettelse av HERA igangsatt av Kommisjonen 31.3.2021 med frist 12.5.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 30.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021

Sider