Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 25.9.2023
Tidligere: Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 12.6.2023
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere: EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 4.1.2023
Norsk forskrift kunngjort 19.9.2023. EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.6.2023
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere: EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.9.2023
EØS-notat offentliggjort 19.9.2023
Tidligere: Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.6.2023 Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2023
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.9.2023 med pressemelding. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 29.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 26.9.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24.8.2023 med frist 5.10.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
EØS-notat offentliggjort 18.8.2023. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.8.2023
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.7.2023 med pressemelding

Sider