Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport med gjennomgang av direktivet med hensyn til hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018. Dansk departementsnotat om rapporten offentliggjort 3.12.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2018
Rådsbehandling 26.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
Illustrasjon: www.fotoakuten.se
Dom avsagt av EU-domstolen 22.11.2018
EU-domstolen slo 22. november fast at tobakksdirektivets forbud mot salg og eksport av snus ikke strider mot EU-traktaten og derfor er lovlig. Sverige har siden landet ble medlem av EU i 1995 hatt unntak fra salgsforbudet, men kan bare eksportere til Norge, som i 2003 fikk et tilsvarende unntak. Det norske unntaket er hjemlet i EØS-komitebeslutningen om EUs forrige tobakksdirektiv fra 2001. Dagens direktiv, som ligger til grunn for EU-domstolens avgjørelse, ble vedtatt i 2014, men er fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen. På EU-siden er det bare Sverige som har unntak fra direktivets snusforbud.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2018
Europaparlaments- og rådsorordning publisert i EU-tidende 16.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 3.10.2018

Sider