Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.9.2023
Tidligere EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.6.2023
EØS-notat offentliggjort 19.9.2023
Tidligere: Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.6.2023 Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2023
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.9.2023 med pressemelding. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 30.8.2023
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 29.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 26.9.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24.8.2023 med frist 5.10.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 23.8.2023
EØS-notat offentliggjort 18.8.2023. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.8.2023
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.7.2023 med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 12.6.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.7.2023
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.7.2023
Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 5.7.2023

Sider