Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.5.2022
Europaparlamentets plenumsbehandling 5.5.2022 (enighet med Rådet)
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2022
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.4.2022
Notat publisert av Helse- og omsorgsdepartementet 27.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 27.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 27.4.2022
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 22.4.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.4.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.5.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.4.2022

Sider