Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Foto: Pixabay
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018
Mer enn ti år etter at EU vedtok et eget regelverk om legemidler til barn er punktum satt for den påfølgende EØS-prosessen ved at Island, som siste land, denne uken godkjente beslutningen fra 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Beslutningen innebærer bl.a. at ESA gis kompetanse til å ilegge bøter. Stortinget samtykket i juni i fjor til EØS-komiteens beslutning og innholdet i regelverket er allerede gjennomført i norsk rett gjennom endringer til legemiddelloven og patentloven. Også Liechtenstein har tidligere godkjent EØS-beslutningen, som nå vil tre i kraft 1. juni 2018. I tillegg til pediatriforordningen (dette faktaarket) omfatter beslutningen en endringsforfordning, en forordning om supplerende beskyttelsessertifikat og en forordning om økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.1.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2018
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2017
Felles rapport lagt fram av OECD og EU 23.11.2017
EU-vedtak 20.11.2017 om flytting av EMA fra London til Amsterdam
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2017

Sider