RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk