EU-pakker

Klar for 55-klimapakken 2021
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Bærekraftig drivstoff for maritim transport KOM(2021) 562 32023R1805
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III) KOM(2021) 557 32023L2413
Energieffektiviseringsdirektivet (2023) KOM(2021) 558 32023L1791
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon) KOM(2021) 559 32023R1804
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 KOM(2021) 555 32023R0857
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven KOM(2021) 571 32023D0852 Nr. 335/2023
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser KOM(2021) 552 32023L0958 Nr. 334/2023
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser KOM(2021) 554 32023R0839
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser KOM(2021) 556 32023R0851 Nr. 107/2024
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser KOM(2021) 551 32023L0959 Nr. 335/2023
Energiskattedirektivet (forslag 2021) KOM(2021) 563
Sosialt klimafond KOM(2021) 568 32023R0955
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon KOM(2021) 567 32023D0136 Nr. 334/2023
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser KOM(2021) 551 32023R0957 Nr. 335/2023
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU) KOM(2021) 561 32023R2405
Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for til energisparing (art. 8, 9 og 10) 32024H1590
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll) KOM(2021) 564 32023R0956