Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III)