Schengen-politikkdokumenter

Forsiden - Schengen-politikkdokumenter
Faktaark Dokument
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2022
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
Bevaring og styrking av Schengenområdet
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
Visumlettelser for Georgia
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
Forvaltning av Schengen-samarbeidet
Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa
Styrket yttergrensekontroll og bekjempelse av ulovlig innvandring
Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
Om forvaltningen av IT-systemer for Schengen- og visum-informasjonssystemene (SIS II og VIS) og Eurdac
Overvåking av gjennomføringen av den europeiske pakt om innvandring og asyl
EUs videre arbeid på området frihet, sikkerhet og rettferdighet
Schengen-rapport om stjålne biler i 2007
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Schengen-notatbase på regjeringen.no
Sikkerhet og grenseforvaltning: ny Schengen-strategi
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet