Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar med pressemelding sendt til EU-institusjonene 4.3.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.3.2021
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Landbruks- og matdepartementet 23.2.2021. Omtale av regelverket publisert av Landbruks- og matdepartementet 24.2.2021
EU vedtok i 2016 en dyrehelselov med ikratttredelse i april 2021. EU-forordningen inngår i en pakke for styrking av regelverket om mattrygghet - den største reformen på området siden 2002 - som innebærer at over hundre direktiver, forordninger og beslutninger reduseres til fem forordninger. Stortinget behandler nå en proposisjon om å gi samtykke til å innlemme regelverket (dyrehelseforordningen) i EØS-avtalen.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021

Sider