Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 13.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 10.6.2022
EØS-notat offentliggjort 6.5.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 4.5.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 3.5.2022 med tilbakemeldingsfrist 31.5.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.4.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.4.2022 med tilbakemeldingsfrist 24.5.2022
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 30.3.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 28.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 25.4.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 7.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 4.4.2022
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 21.2.2022 med tilbakemeldingsfrist 21.3.2022
Høring om initiativet for gjennomgang av regelverket for europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak igangsatt av Kommisjonen 9.2.2022 med frist 4.5.2022

Sider