Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.2.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2019
Europeisk næringslivsstatistikk har vært forankret i en rekke forkjellige forordninger, hvilket har verken sikret god nok konsistens på tvers av de ulike statistikkområdene, eller en god nok samlet tilnærming til utvikling, produksjon og formidling av næringslivsstatistikk. I 2012 lanserte Eurostat et prosjekt med målsetting om å integrere dagens regelverk for statistikk om næringslivet i et felles rammeverk for å sikre harmonisert og konsistent statistikk og bidra til å oppnå målsettingene i visjonene for det europeiske statistikksamarbeidet. Rammeverksforordningen som nå er vedtatt, opphever i alt ni forordninger og en beslutning.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.12.2019
Utkast delegert til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.12.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 30.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2019
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019

Sider