Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1. november 2019.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2019
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 16.5.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019

Sider