Statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk

Abonner på RSS-feed: Statistikk- siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2013
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.6.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2013
Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 12.12.2012: forslaget forkastet
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.5.2012
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2011
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.7.2011
Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Sider