Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 93/2013 av 1. februar 2013 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar, med omsyn til utarbeiding av prisindeksar for bukostnader for sjølveigarar

Commission Regulation (EU) No 93/2013 of 1 February 2013 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonised indices of consumer prices, as regards establishing owner-occupied housing price indices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 2494/95 regulerer udarbejdelsen af harmoniserede forbrugerprisindeks (HCPI).

(2) Det bør undersøges, om det er muligt at udarbejde prisindeks for boliger og navnlig for ejerboliger for at forbedre relevansen og sammenligneligheden af HCPI.

(3) Med henblik på udarbejdelse af indeks for ejerboliger er det nødvendigt at udarbejde boligprisindeks. Boligprisindeks har også i sig selv stor betydning.

(4) Metodologiske retningslinjer for udarbejdelse af ejerboligprisindeks og boligprisindeks er nødvendige for at sikre pålidelige og sammenlignelige resultater fra alle medlemsstater.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESS-Udvalget).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.02.2013
Anvendelsesdato i EU
01.09.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 546-548
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro