Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger