Søkeresultater

Bruk søkefeltet over til å finne dokumenter på nettstedet som inneholder spesielle ord og uttrykk.

Søkeresultatet kan deretter filtreres ved bruk av panelet som dukker opp til høyre (på tablet og mobil: under søkeresultatet).
Hvis du angir to (eller flere) søkeord, vil det tolkes som AND, og resultatlisten vil vise sider som inneholder begge (alle) søkeord.
KOM-dokumenter fra Kommisjonen har følgende standardnavn: KOM(2008) 1, KOM(2008) 10 og KOM(2008) 100.

CELEX-nummer for vedtatte EU-rettsakter er angitt uten mellomrom og med firesifret årsangivelse, også for rettakter vedtatt før, slik (eksempler): 31997R0258, 32006L0123, og 32006D1982.

Ved søk etter vedtatte EU-rettsakter kan man bruke de vanlige betegnelse som forekommer i rettsaktens tittel, slik (eksempler): 2017/899, 258/1997, 2006/123/EF og 2006/1982/EF.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.