Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
14.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
13.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
12.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
11.10.2021
Henstilling av 8.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
08.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
08.10.2021
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
08.10.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
07.10.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia
07.10.2021
Visumforordningen: endringsbestemmelser om Gambia
07.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer
06.10.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
01.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav for visse tredjeland
01.10.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
01.10.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkte: endringsbestemmelser og rettelse
29.09.2021
Energieffektivitet: henstilling og retningslinjer om prinsippet om energieffektivitet først
28.09.2021
Harmonisering av frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane
28.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
24.09.2021
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
23.09.2021
Henstilling av 23.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
23.09.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
22.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
21.09.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
17.09.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
17.09.2021
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
17.09.2021
Den europeiske helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA)
16.09.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Luxembourg
15.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Marokko
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Færøyene
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Israel
14.09.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Monaco
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Andorra
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Panama
14.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Albania
14.09.2021
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.09.2021
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
10.09.2021
Henstilling av 9.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
09.09.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
06.09.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland
06.09.2021
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
03.09.2021
Det aktive stoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
03.09.2021
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
03.09.2021
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
03.09.2021
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
03.09.2021
Avslag på fornyet godkjenning av dimetylsulfid som aktivt stoff i plantevernmidler
03.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
03.09.2021
Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
01.09.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
31.08.2021
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
31.08.2021
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
31.08.2021
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger
31.08.2021
Henstilling av 30.8.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
30.08.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
30.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av tropane alkaloider i visse næringsmidler
27.08.2021
Godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin
27.08.2021
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
27.08.2021
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
27.08.2021
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
27.08.2021
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester
27.08.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til til visse fjørfe og prydfugler
27.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
24.08.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
24.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Polen
20.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Ukraina
19.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Nord-Makedonia
19.08.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
19.08.2021
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
19.08.2021
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
19.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tyrkia
19.08.2021
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
17.08.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
16.08.2021
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
12.08.2021
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
11.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
10.08.2021
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater ved import av visse forsendelser
10.08.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.08.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
10.08.2021
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
10.08.2021
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
10.08.2021
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
09.08.2021
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
09.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
09.08.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
06.08.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
06.08.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
06.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
06.08.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
05.08.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
04.08.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
04.08.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
04.08.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og tilknyttede stoffer
04.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
02.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
02.08.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av legemidler
02.08.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
02.08.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Vatikanstaten
30.07.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra San Marino
30.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær
29.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
29.07.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
29.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om nettjenesten, inkludert behandling av personopplysninger
28.07.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
28.07.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
27.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av tollopplysninger mellom nasjonale statistikkbyråer
27.07.2021
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Bärwurz som alkoholsterk drikk
26.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
26.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
26.07.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
26.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
23.07.2021
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
23.07.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
22.07.2021
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
20.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
20.07.2021
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
20.07.2021
Fornyet godkjenning av klopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
19.07.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.07.2021
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
16.07.2021
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
16.07.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
16.07.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer
16.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
16.07.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
16.07.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
16.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
15.07.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
15.07.2021
Henstilling av 15.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
15.07.2021
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
15.07.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
14.07.2021
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
14.07.2021
Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
14.07.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
14.07.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: utfyllende og endrede bestemmelser om innberetning av skatte- og tollstatistikk
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
13.07.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt fra Stevia
13.07.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
13.07.2021
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
13.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
12.07.2021
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
12.07.2021
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
09.07.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Sveits
08.07.2021
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennnomføringsbestemmelser om innrapportering av statistikk
08.07.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
08.07.2021
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for
07.07.2021
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
07.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.07.2021
Schengen grense- og visumfond (BMVI)
07.07.2021
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
07.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazon-metyl
06.07.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon av hentydninger til godkjente navn
06.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
05.07.2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
05.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
05.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
02.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
02.07.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
02.07.2021
Henstilling av 1.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
01.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tyskland og Polen
30.06.2021
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
30.06.2021
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklasser
29.06.2021
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
28.06.2021
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
28.06.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
28.06.2021
Personsvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
28.06.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
28.06.2021
Felles regler for sivil luftfart: retting av svensk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.06.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
28.06.2021
Personverndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
28.06.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
28.06.2021
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
24.06.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
24.06.2021
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser
24.06.2021
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
23.06.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
23.06.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om publisering av indikatorer av global systemisk betydning
22.06.2021
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
22.06.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til og endring og sletting av data i det sentrale ETIAS-systemet
21.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
21.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2021
Henstilling av 18.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
18.06.2021
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet
18.06.2021
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
18.06.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
18.06.2021
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser om ekskludering av flygninger fra Storbritannia
17.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
17.06.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
17.06.2021

Sider