Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utvidelse av midlertidige hastetiltak 32024R0818
Godkjenning av preparat av Komagataella phaffii som fôrtilsetning 32024R0794
Fornyet godkjenning av preparat av Saccharomyces cerevisiae og Aspergillus niger i fôrtilsetning 32024R0781
Fornyet godkjenning av preparat av Trichoderma citrinoviride DSM 34663 som fôrtilsetning 32024R0780
Godkjenning av Bacillus licheniformis DSM 33099 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter 32024R0778
Godkjenning av Escherichia coli NITE BP-02917 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32024R0777
Styrket forbrukervern: endringer til forbrukerrettighets- og handelspraksisdirektivene 32024L0825
Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter: endringsbestemmelser 32024D0773
Reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser for hybridbiler med ekstern lading 32024D0766
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter: rettelse 32024R0762
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18 32024D0787
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Kroatia 32024R0808
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32024R0764
Fornyet godkjenning av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32024R0763
Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl 32024R0754
Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff 32024R0752
Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32024R0750
Godkjenning av lignosulfonat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32024R0749
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 32024D0733
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18 32024D0732
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18 32024D0731
Plattform for strategisk teknologi (‘STEP’) 32024R0795
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av brodifakum mfl. til bruk i produkter av type 14 32024D0734
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Hellas og Italia 32024R0760
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’ 32024R0698
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over stater som deltar i CORSIA 32024R0622
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’ 32024R0625
Ozonforordningen 2024 32024R0590
Fluorgassforordningen 2024 32024R0573
EU-henstilling om gigabit-konnektivitet 32023H0539
Digitale tjenester i det indre marked: opprettelse av informasjonsdelingssystem (AGORA) 32024R0607
Den europeiske banktilsynsmyndighet: utfyllende bestemmelser om informasjonsinnsamling 32024R0595
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: utfyllende bestemmelser om angivelse og betegnelse av ingredienser 32024R0585
Verdipapiriseringsforordningen: endring av bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer 32024R0584
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania 32024R0566
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2022) 32024R0568
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester 32024R0490
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import 32024R0399
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania 32024L0505
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr 32024R0351
VIS-forordningen 2008: fastsettelse av regler for listen over reisedokumenter og tabellen for meldinger 32024D0528
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2023 - 30.3.2024 32024R0456
Cybersikkerhetsforordningen: sertifiseringsordning (EUCC) 32024R0482
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: forretningsomorganiseringsplaner og kriteriene som skal oppfylles for godkjenning av resolusjonsmyndigheten 32024R0450
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen 32024R0483
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin 32024R0451
Avslag på godkjenning av asulam-natrium i plantevernmidler 32024R0425
Digitale tjenester i det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om uavhengige revisjoner av svært store internettplattformer og søkemotorer 32024R0436
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over skipsoperatører 32024D0411
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for haloksyfop 32024R0398
Kapitalkravsforordningen: utfyllende bestemmelser om beregning av stresscenariobasert risikomål 32024R0397
Tredjelandslisten for innførsel av hovdyr, fjørfe og avlsmateriale fra disse: endringsbestemmelser om New Zealand, Sør-Afrika og Storbritannia 32024R0393
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen 32024R0413
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner 32024R0379
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: indoxakarb 32024R0376
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer 32024R0374
Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse av beskyttelsestiltak 32024R0360
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) 32024D0340
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: retting av svensk språkversjon 32024R0382
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: (Z)-13-heksadecen11-yn-1-ylacetat mfl. 32024R0352
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for fipronil 32024R0347
Tilsetningsforordningen: trimagnesiumdicitrat i kosttilskudd 32024R0346
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoksydim, difenacoum og kaliumpermanganat 32024R0345
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: mandipropamid 32024R0344
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyflumetofen, oksatiapiprolin og pyraklostrobin 32024R0342
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: diethofenkarb, fenoksykarb, flutriafol og pencycuron 32024R0341
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanser 32024R0363
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser 32024R0358
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for oksamyl 32024R0331
Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk 32024R0327
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler 32024R0324
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022): retting av tsjekkisk språkversjon 32024R0323
EU-referansesenter for dyrevelferd for akvatiske dyr 32024D0266
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på energi- og miljøområdet for 2025 32024R0298
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på helseområdet for referanseåret 2024 32024R0297
Godkjenning av Taigarot-tinktur som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter og hester 32024R0285
Godkjenning av sink(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr 32024R0265
Energistatistikk: implementering av oppdateringer 32024R0264
Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32024R0262
Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter 32024R0261
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32024R0286
Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32024R0252
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32024R0251
Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd 32024R0248
Biocider: godkjenning av trihydrogenpentakalium di(peroksomonosulfat) di(sulfat) til bruk i produkttypene 2, 3, 4 og 5 32024R0247
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser 32024R0246
Takdirektivet 2016: endringsbestemmelser for rapportering av anslåtte utslipp av visse forurensinger til luft 32024L0299
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2023) 32024L0242
Biocider: avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky i produkttype 11 32024D0241
Byggevareforordningen: europeiske vurderingsdokumenter for tre lags polyethylenebasert belegg 32024D0237
Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer 32024R0239
Aromaforordningen: restriksjoner for visse aromaer til bruk i næringsmidler 32024R0238
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 2 32024R0235
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen 32024R0234
EU-henstilling om virkning av automatisering og digitalisering for arbeidere i transportsektoren 32024H0236
Biocider: forlenget godkjenning av borsyre i produkttype 8 32024D0222
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter 32024R0260
Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner 32024R0231
Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer 32024R0228
Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser 32024R0221