CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy: endringsbestemmelser