Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.4.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2023 og kunngjort i EU-tidende 14.8.2023
Norsk forskrift kunngjort 10.7.2023
Pressemelding om forlengelse av overgangsperiode lagt fram av Kommisjonen 7.7.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2023
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 14.6.2023 med pressemelding
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2023
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 1.6.2023 med pressemelding
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 31.5.2023 med pressemelding
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.4.2023
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 20.4.2023. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2023
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2023. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.4.2023
Høring om initiativet for planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 17.4.2023 med frist 24.7.2023
Rapport lagt fram av Kommisjonen 4.4.2023

Sider