Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 5.5.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.5.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.5.2021
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 19.4.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 16.12.2020 publisert i EØS-tillegget og EU-tidende 15.4.2021
Høring med pressemelding om initiativet for for planlagt revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 8.4.2021 med frist 3.6.2021
Notat om planlagt revisjon forordningen med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021
Notat om planlagte endringer knyttet til EUs grønne pakt og industrielle og digitale strategier lagt fram av Kommisjonen 8.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 5.4.2021
Høring om initiativ for planlagt forordning igangsatt av Kommisjonen 5.3.2021 med frist 28.5.2021
Høring om revisjon av retningslinjene med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 23.2.2021 med frist 20.4.2021
Kommisjonsvedtak om forlengelse 29.1.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.1.2021.
Høring om planlagt revisjon av forordningen og høring om planlagt revisjon av retningslinjene Igangsatt av Kommisjonen 18.12.2020 med frist 26.3.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 17.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 14.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.12.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2020
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 21.9.2020 med pressemelding

Sider