Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Høring om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 22.12.2021 med frist 16.3.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.12.2021
Høring med frist 24.2.2022 igangsatt av Kommisjonen 9.12.2021 med pressemelding
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 6.12.2021 med pressemelding
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 1.12.2021 med pressemelding
Høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 19.11.2021 med pressemelding
Vedtak om forlengelse av regelverket vedtatt av Kommisjonen 18.11.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 8.11.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.10.2021 med pressemelding
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.10.2021
Notat lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021
Høring om initiativet for planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2021 med frist 5.10.2021
Høring om initiativet for planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2021 med frist 5.10.2021
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.7.2021 med pressemelding
Høring om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 7.6.2021 med pressemelding Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.6.2021
Høring med pressemelding om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 7.6.2021 med frist 2.8.2021

Sider