Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.10.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021
Notat lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 23.8.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 29.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 16.9.2021
Høring om initiativet for planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2021 med frist 5.10.2021
Høring om initiativet for planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2021 med frist 5.10.2021
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.7.2021 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 28.6.2021
Høring om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 7.6.2021 med pressemelding Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.6.2021
Høring med pressemelding om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 7.6.2021 med frist 2.8.2021
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 18.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 7.6.2021
Notat om planlagt revisjon av retningslinjene lagt fram av Kommisjonen 26.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.6.2021
Høring med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 21.5.2021 med frist 17.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.5.2021
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 19.4.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 16.12.2020 publisert i EØS-tillegget og EU-tidende 15.4.2021
Høring med pressemelding om initiativet for for planlagt revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 8.4.2021 med frist 3.6.2021

Sider