Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Notat om forlengelse av overgangsperiode lagt fram av Kommisjonen 23.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 21.7.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 22.6.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2022
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 4.5.2022 med pressemelding. Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 4.5.2022 med pressemelding.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.4.2022
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 17.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.1.2022 og kunngjort i EU-tidende 14.3.2022
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 9.2.2022 med pressemelding
Vedlegg til retningslinjene vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 26.1.2022 med pressemelding
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 19.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 16.2.2022
Høring om initiativet for revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 22.12.2021 med frist 16.3.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.12.2021
Høring med frist 24.2.2022 igangsatt av Kommisjonen 9.12.2021 med pressemelding
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 6.12.2021 med pressemelding
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 1.12.2021 med pressemelding
Høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 19.11.2021 med pressemelding
Vedtak om forlengelse av regelverket vedtatt av Kommisjonen 18.11.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 8.11.2021

Sider