Konkurranse og statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse og statsstøtte
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.11.2018 (enighet med Rådet)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.9.2018
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.11.2017 og publisert i EU-tidende 29.1.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.10.2017 og publisert i EU-tidende 15.1.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.11.2017
EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017
Retningslinjer publisert av EFTAs overvåkingsorgan 18.1.2017
Felles høringsuttalelse sendt til Kommisjonen fra de nordiske næringsministre. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2016

Sider