Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.2.2021
Høring om revisjon av retningslinjene med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 23.2.2021 med frist 20.4.2021
Kommisjonsvedtak om forlengelse 29.1.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.1.2021.
Høring om planlagt revisjon av forordningen og høring om planlagt revisjon av retningslinjene Igangsatt av Kommisjonen 18.12.2020 med frist 26.3.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 17.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 14.1.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 15.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 12.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.12.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2020
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 21.9.2020 med pressemelding
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 8.9.2020
Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 17.8.2020
Høring om veikart for planlagte retningslinjer igangsatt av Kommisjonen 23.7.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2020

Sider