Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2017
EU-høring om revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommmisjonen 27.3.2017
Retningslinjer publisert av EFTAs overvåkingsorgan 18.1.2017
Felles høringsuttalelse sendt til Kommisjonen fra de nordiske næringsministre. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016
EØS-notat offentliggjort 27.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.11.2015
Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
EØS-notat offentliggjort 11.09.2014
Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 11. september 2014 et EØS-notat om Kommisjonens hvitbok om EUs ti år gamle fusjonsforordning. Hvitboken, som er lagt ut til åpen høring, ser på hvordan reglene for kontroll med foretakssammenslutninger har fungert og drøfter hvordan samarbeidet mellom landene og Kommisjonen kan utvikles videre. Den inneholder også forslag til konkrete endringer om hvordan EUs fusjonskontroll kan gjøres mer effektiv.
Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014

Sider