Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Høring med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 21.5.2021 med frist 17.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.5.2021
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 16.12.2020 publisert i EØS-tillegget og EU-tidende 15.4.2021
Høring med pressemelding om initiativet for for planlagt revisjon av retningslinjene igangsatt av Kommisjonen 8.4.2021 med frist 3.6.2021
Notat om planlagt revisjon forordningen med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 26.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.4.2021
Høring om initiativ for planlagt forordning igangsatt av Kommisjonen 5.3.2021 med frist 28.5.2021
Høring om revisjon av retningslinjene med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 23.2.2021 med frist 20.4.2021
Kommisjonsvedtak om forlengelse 29.1.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.1.2021.
Høring om planlagt revisjon av forordningen og høring om planlagt revisjon av retningslinjene Igangsatt av Kommisjonen 18.12.2020 med frist 26.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.10.2020
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 21.9.2020 med pressemelding
Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 17.8.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.6.2020

Sider