Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.1.2012
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 25.1.2012
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 25.1.2012
Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan publisert i EØS-tillegget 15.12.2011
Forlengelse og oppdatering av retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 14.12.2011
Norsk oversettelse av ESA-retningslinjer publisert i EØS-tillegget 8.12.2011
Norsk oversettelse av ESA-retningslinjer publisert i EØS-tillegget 1.12.2011
Norsk oversettelse av ESA-retningslinjer publisert i EØS-tillegget 10.11.2011
EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.11.2011
Tjenester av allmenn økonomisk betydning omfatter visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike tjenester, kan myndighetene pålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk kompensasjon. Kommisjonen la 23. mars 2011 fram en melding hvor man varsler en reform av statsstøttereglene omkring tjenester av allmenn økonomisk betydning. Det gjelder spesielt kriteriene for når kompensasjonen skal regnes som statsstøtte eller kun som betaling for en tjeneste. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets EØS-notat om meddelelsen ble offentliggjort 4. november 2011.
Arbeidsdokument fra Kommisjonen lagt fram 10.8.2011
Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 1.9.2011
Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 18.7.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.06.2011
Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 21.4.2011
Foredrag av EUs konkurransekommisær 8.4.2011

Sider