Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 25.9.2023 med pressemelding
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.7.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023
EUs varemerkedirektiv fra 2015 reviderer og moderniserer et tidligere regelverk og hadde gjennomføringsfrist 1. januar 2019 for EUs medlemsland. Det ble gjennomført i norsk rett i juni 2020 gjennom endringer til varemerkeloven og tolloven. Formålet med varemerkedirektivet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Revisjonen harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.3.2023, 11.4.2023 og 13.4.2023 og kunngjort i EU-tidende 17.7.2023
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.5.2023
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.5.2023
Forslag til fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.5.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.5.2023
Notat om planlagt rapport lagt fram av Kommisjonen 13.4.2023 med tilbakemeldingsfrist 11.5.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2023
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 20.12.2022. EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 20.12.2022. Beslutningen trer i kraft 1.2.2023.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 14.7.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2022
Fortolkningsdom (fransk versjon) med pressemelding avsagt av EU-domstolen 26.4.2022
Nye regler om digital opphavsrett trådte i kraft i EU i juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 8.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 5.4.2022

Sider