Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Notat lagt fram av Kommisjonen 3.2.2022 med tilbakemeldingsfrist 3.3.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.6.2021. Høring om initiativet for 'Data Act' og revisjon av regelverket om databaser igangsatt av Kommisjonen 3.6.2021 med frist 3.9.2021
Høring om initiativet for planlagt forordning med pressemelding (sak 8) igangsatt av Kommisjonen 29.4.2021 med frist 22.7.2021
EØS-notat offentliggjort 21.12.2020. Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020. Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.11.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 28.8.2023 og kunngjort 29.9.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020
EU-direktivet vil fra juni 2021 gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet, ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området. Samtidig skal kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av innholdet. Regelverket ble foreslått som en forordning, men Europaparlamentet og Rådet endret dette til direktiv.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019. Pressemelding publisert av EFTA-sekretariatet 20.6.2019
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2016
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Som ledd i oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en pakke med konkrete planer og lovforslag for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukernes og opphavspersonenes rettigheter for digitale tjenester over landegrensene ved for eksempel musikkstreaming eller video-on-demand.
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.3.2016
Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 4.5.2016
Som første konkrete oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en handlingsplan for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett, samt et konkret lovforslag om bedre online­tilgang over landegrensene.

Sider