Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
Illustrasjon: Pixabay
Høring om norsk unntak på lotterifeltet igangsatt av Finansdepartementet 16.8.2019
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trer i kraft 1. august 2019. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget og vil i stor grad skje ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.
EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 4.7.2019 og kunngjort 24.7.2019

Sider