Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.6.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2022
Foto: Pixabay
Norsk forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 22.6.2022. Norsk forskrift kunngjort 23.6.2022
EUs reviderte tjeneste­pensjons­direktiv fra 2016 gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen var blant annet å tilstrebe en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 21.6.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.6.2022
EØS-notat offentliggjort 17.6.2022
Norsk forskrift kunngjort 14.6.2022
EU vedtok i mai 2019 endringer til sentrale bankdirektiver og -forordninger for å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Bestemmelsene er en del av bankreformpakken som i hovedsak endrer kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).
Norsk forskrift kunngjort 14.6.2022

Sider