Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 12.5.2021 og tidligere av Island og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.7.2021
Høring om initiativet om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 11.5.2021 med frist 3.8.2021
Rapport om gjennomgang av direktivet lagt fram av Kommisjonen 11.5.2021
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. EØS-komiteen gjorde i 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 10.5.2021 med frist 10.8.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 10.5.2021 med frist 10.8.2021
Utkast til delegert forordning med pressemelding (sak 4) lagt fram av Kommisjonen 7.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.6.2021
Norsk omtale av planlagt EU-pakke publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 6.5.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.5.2021

Sider