Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019. Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.11.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Den er tidligere ratifisert av Norge og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019

Sider