Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 17.8.2023 og kunngjort 25.9.2023
Tidligere: Grunngitt uttalelse sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 19.4.2023 Redaksjonens kommentar: Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) skal bidra til en mer solid banksektor gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav. De sentrale rettsaktene i det reviderte regelverket om kapitalkrav fra 2013 er kapitalkravsdirektivet (CRD IV) (dette faktaarket) og kapitalkravsforordningen (CRR). Disse og andre rettsakter stiller også krav til minimumssanksjoner og administrative tiltak fra tilsynsmyndighetenes side ved overtredelser av regelverket.
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere: EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.6.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2023
EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble vedtatt 2014 med anvendelsesfrist høsten for medlemsstatene . Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.8.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.8.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.9.2023
Notat om planlagt rapport lagt fram av Kommisjonen 14.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 15.12.2023
Tidligere Forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 20.12.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2023
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023 med pressemelding
Tidligere Høring om initiativet om forsinket betaling igangsatt av Kommisjonen 20.1.2023 med frist 17.3.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.9.2023

Sider