Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.3.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.3.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.2.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2021
Foto: Pixabay
Høring om initiativet for gjennomgang av regelverket igangsatt av Kommisjonen 25.2.2021. Høringen omfatter også direktiv 2014/59/EU (BRRD-direktivet om krisehåndtering) og forordning (EU) 806/2014 (SRM-forordningen om avvikling)
EU-direktivet fra 2014 opprettholder bestemmelsen om maksimal innskuddsgaranti på 100 000 euro, dvs rundt halvparten av den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner. Ifølge den norske banklovkommisjonens utredning fra 2016 vil Norge be om en lengre overgangstid i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Norske myndigheter har uttalt at dersom EUs medlemsstater får overgangsperioder for å bygge opp sine garantiordninger, er det minst like relevant for Norge å få overgangsordninger med samme tidshorisont.
Høring om initiativet for gjennomgang av regelverket igangsatt av Kommisjonen 25.2.2021. Høringen omfatter også forordning (EU) 806/2014 (SRM-forordningen om avvikling) og direktiv 2014/49/EU (innskuddsgarantidirektivet).
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EFTA-domstolen 25.2.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.2.2021
Omtale av EU-høring publisert av Finansdepartementet 17.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021. EØS-notat offentliggjort 20.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021
Rapport om uvektet kjernekapitalandel lagt fram av Kommisjonen 16.2.2021

Sider