Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
Illustrasjon: Pixabay
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norge, Island og Liechtenstein vedtok 5. desember sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen, men vedtaket vil først tre i kraft etter lovendringer og godkjenning av parlamentene i de tre EØS-landene. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget og vil i stor grad skje ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krever imidlertid nye lovbestemmelser som for tiden er under behandling i Stortinget.
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 5.12.2018
Illustrasjon: Pixabay
Kompromiss om deler av bankreformpakken fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 3.12.2018
Europaparlamentet og Rådet kom 4. desember fram til enighet om viktige deler av forslaget til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Sider