Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.2.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 13.2.2019
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.2.2019
Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet og bekreftet av Rådet 13.2.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.2.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 11.2.2019
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

Sider