Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser