Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EUs eID-tillitsmerke
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.6.2019
Omtale av forslag til EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.6.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Rådsbehandling 6.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EU-institusjonene kom i januar 2019 til et foreløpig enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019

Sider