Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 27.3.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.3.2020
President Ursula von der Layen (foto: Europakommisjonen)
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.3.2020
Europakommisjonen med president Ursula von der Leyen i spissen presenterte 19. februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. I en hvitbok om kunstig intelligens, som nå er på høring, maner Kommisjonen til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk. Etter å ha innhentet høringsuttalelser samt Europaparlamentets og Rådets synspunkter, vil Kommisjonen trolig komme tilbake med konkrete forslag til nytt regelverk eller finansielle støtteprogrammer på området.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 3.3.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.2.2020
Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider er fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Forslag til gjennomføring av direktivet i norsk lov ble sendt på høring 1. juli 2019. Høringen omfattet i tillegg tre gjennomføringsrettsakter om henholdsvis tilgjengelighetserklæring, tilsyn og rapportering og harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.2.2020
Toppdomenet ble innført i EU-landene i 2006 for å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020
Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende i desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette, ville Norge, Island og Liechtenstein ikke innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen. Forordningen senket for øvrig maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre tilsvarende prisreduksjoner for norske forbrukere fra samme dato, er forordningens pris­bestemmelser gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen.
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon ble oppdatert i 2018. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. De nye bestemmelsene skal anvendes i EU-landene fra 21. desember 2020.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.2.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider