Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.12.2018 og 23.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.4.2019
Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
EU-institusjonene kom i januar til enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
EØS-notat offentliggjort 4.4.2019
Rapport lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019

Sider