Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.9.2023 med pressemelding
Kommisjonens pressemelding (sak nr. 4) 26.9.2023 om DSA Transparency Database
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere: EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.6.2023
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere: EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.6.2023
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere: EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.7.2023
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 8.9.2023
Tidligere Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.12.2022. Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med frist 10.2.2023
EØS-notat offentliggjort 30.8.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 14.8.2023
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.7.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.7.2023 med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 19.7.2023 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.4.2023 og kunngjort i EU-tidende 17.7.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 14.7.2023 med tilbakemeldingsfrist 16.9.2023
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.7.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 3.7.2023

Sider