Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018. Felles holdning (forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 6.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018. EØS-notat offentliggjort 6.12.2018
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2018
EØS-notat offentliggjort 9.6.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 4.12.2018
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.
Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.12.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 29.11.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2018
EUs eID-tillitsmerke
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.11.2018
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.11.2018

Sider