Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Kompromiss (pressemelding) fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.5.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.5.2022 med pressemelding
Ajourført meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.5.2022 med pressemelding
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 11.5.2022 med pressemelding
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.5.2022
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom (fransk versjon) med pressemelding avsagt av EU-domstolen 27.4.2022
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet (pressemelding) og Europaparlamentet (pressemelding) 23.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.4.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.4.2022
Høring om forslag til norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 7.4.2022 med frist 5.7.2022
EU vedtok i 2019 en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Illustrasjon: Pixabay
Europaparlamentets plenumsbehandling 6.4.2022 med pressemelding
Europakommisjonen la høsten 2020 fram forslag til et regelverk for datastyring - Data Governance Act - som skal gjøre det lettere å utveksle ikke-personlige data i hele EU og mellom ulike sektorer, samt tilby en europeisk data­håndterings­modell. Organisering av deling og samling av data skal ivaretas av nøytrale og gjennomsiktige dataformidlere.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.3.2022
Notat om planlagt forordning med pressemelding (sak 4) lagt fram av Kommisjonen 16.3.2022 med tilbakemeldingsfrist 25.5.2022

Sider