Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.10.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021
Bildet er tatt av Denys Vitali (Pixabay)
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021
Europakommisjonen la 23. september 2021 fram forslag til en felles standard for mobiltelefoner, nettbrett, høretelefoner og annen elektronikk. Konkret ønsker Kommisjonen at USB-C-kontakten, som i dag benyttes av Android-telefoner, skal bli universalstandarden for nytt utstyr. Forslaget skal nå behandles av Europa­parlamentet og Rådet. Dersom det blir vedtatt, skal det ifølge forslaget gjelde alt nytt utstyr som omsettes fra to år etter vedtaksdatoen. Det er særlig Apple som har vært motstandere av en felles standard for ladere. Selskapet hevder det vil bremse innovasjon på området. Europakommisjonen begrunner forslaget med hensynet til forbrukerne og mener det også vil føre til redusert avfall.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021
Omtale av felles EØS/EFTA-kommentar publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 6.10.2021
Notat lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.9.2021
Notat om planlagt ajourføring av meddelelsen lagt fram av Kommisjonen 30.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.10.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Photo: BEREC
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Etter at EU i 2018 vedtok en revisjon av forordningen om sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC), ble regelverket vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 24. september 2021. Av den nye forordningen går det fram at EØS/EFTA-landene vil kunne delta i BERECs styringsorganer. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette, ønsket ikke Norge, Island og Liechtenstein å innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen. Forordningen fra 2018 senket maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre tilsvarende prisreduksjoner for norske forbrukere fra samme dato, er forordningens pris­bestemmelser gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regelverket for elektronisk kommunikasjon ble oppdatert i 2018. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. EUs medlemsland hadde frist til 21. desember 2020 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal lovgivning.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2021
Fortolkningsdommer [1] [2] [3] avsagt av EU-domstolen med pressemelding 2.9.2021

Sider