Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Rapport om vurdering av forordningen lagt fram av Kommisjonen 29.11.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.11.2019
EUs eID-tillitsmerke
Norsk forskrift kunngjort 27.11.2019
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
Rapport om operatører av vesentlige tjenester lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen og EUs medlemsland 9.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2019
EØS-notat offentliggjort 9.10.2019. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019
Ifølge EU-domstolen kan europeiske domstoler beordre Facebook og lignende sider til å fjerne krenkende innhold fra sine plattformer på globalt plan. Det gjelder også innhold kopiert fra andre brukere. Det er Østerrikes høyesterett som har bedt EU-domstolen om en fortolkning i forbindelse med en sak mot Facebook. En tidligere politiker fikk opprinnelig medhold i at Facebook måtte blokkere visse nedsettende kommentarer slik at østerrikere ikke kunne se dem, men vedkommende har siden krevd at forbudet også må gjelde internasjonalt. Facebook er kritisk til dommen og sier i en uttalelse at den undergraver prinsippet om at et land ikke har rett til å påtvinge et annet land sine nasjonale regler om yttringsfrihet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider