Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2021
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 6.5.2021
EØS-notat offentliggjort 28.4.2021
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 21.4.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Foto: Pixabay
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 21.4.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.4.2021
Europakommisjonen la 21. april 2021 fram forslag til et risikobasert regelverk for kunstig intelligens. Et nytt EU-organ skal overvåke oppfølgingen av regelverket som nå skal behandles av Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen presenterte samtidig en EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens.
Høring med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 12.5.2021 med frist 2.9.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Lov - og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 9.4.2021
EØS-komiteen gjorde 5. februar 2021 vedtak om innlemmelse av EU-direktivet om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Vedtaket krever lovendringer i Norge, Island og Liechtenstein og trer derfor ikke i kraft før dette er gpå plass. Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider var fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
President Ursula von der Layen (foto: Europakommisjonen)
Omtale av ministererklæringer publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.3.2021
Europakommisjonen presenterte i februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. En hvitbok om kunstig intelligens oppfordrer til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021
EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Rådet og Europaparlamentet 11.3.2021

Sider