Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Omtale av kommisjonshøring publisert av Utenriksdepartementet 22.2.2021
Illustrasjon: Pixabay
Bakgrunnsnotat lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling
Europakommisjonen la høsten 2020 fram forslag til et regelverk for datastyring - Data Governance Act - som skal gjøre det lettere å utveksle ikke-personlige data i hele EU og mellom ulike sektorer, samt tilby en europeisk data­håndterings­modell. Organisering av deling og samling av data skal ivaretas av nøytrale og gjennomsiktige dataformidlere. Data Governance Act utgjør første del av EUs overordnede datastrategi.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.2.2021
EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2021
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen og Høyrerepresentanten for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk 16.12.2020
Retningslinjer med pressemelding (sak 3) vedtatt av Kommisjonen 7.12.2020. Bakgrunnsnotat om fremtidig regulering publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 8.12.2020
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 21.10.2020
Innstilling vedtatt av Europaparlamentet 20.10.2020
Veikart for planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 16.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 13.11.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 1.2.2021 frist 26.4.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.10.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om oppheving i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2020
Innledende konsekvensanalyse for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 28.7.2020

Sider