Harmonisering av 40,5-43,5 GHz-frekvensbåndene for bakkebaserte kommunikasjonstjenester