Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2023 EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 1.9.2023
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.9.2023
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 22.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 20.10.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023. EØS-notat offentliggjort 22.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2023
Norsk forskrift kunngjort 21.9.2023
Tidligere EØS-notat offentliggjort 16.6.2023
EØS-notat offentliggjort 20.9.2023. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.9.2023
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.9.2023
EØS-notat offentliggjort 21.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.6.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
Tidligere Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.3.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 20.9.2023
EØS-notat offentliggjort 20.9.2023
EØS-notat offentliggjort 20.9.2023

Sider