Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 3.8.2021 med tilbakemeldingsfrist 13.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 2.8.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2021
EØS-komitebeslutning 28.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.7.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.7.2021. Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 20.7.2021 med frist 1.9.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.7.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.7.2021
Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.7.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.7.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.7.2021
Fortolkningsdommer [1], [2] og [3] avsagt av EU-domstolen 6.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 28.6.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 5.7.2021

Sider