Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 21.1.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.1.2020
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020
Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020
Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020
Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020
Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 20.12.2019
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 11. desember fram til et kompromiss om reform av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kabotasje, utestasjonering og håndhevelse. Enigheten må formelt bekreftes av de to institusjonene. De tre rettsaktene som inngår i kompromisset er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Det dreier seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere

Sider