Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.12.2019 og 21.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.4.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.3.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020

Sider