Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 17.9.2020 med pressemelding
Europaparlamentets behandling 17.9.2020 (enighet med Rådet)
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Fortolkningsdommer [1 med pressemelding] og [2] avsagt av EU-domstolen 3.9.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.9.2020
Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide 31.8.2020
EØS-notat offentliggjort 29.8.2020

Sider