Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Rådsbehandling 6.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet godkjent av Rådet 28.11.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.11.2018
Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 27.11.2018
Foto: Pixabay
EØS-notat offentliggjort 26.11.2018. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.11.2018
Europakommisjonens forslag om avskaffelse av sommertid støttes av et flertall av EU-landene, men Rådet vil forskyve avskaffelsen fra 2019 til 2021 i påvente av en konsekvensanalyse. Det norsk EØS-notatet om saken viser at også Nærings- og fiskeridepartementet stiller seg positiv til avskaffelsen. For å unngå fragmentering, oppfordrer Kommisjonen landene til å harmonisere sine valg. Rådet anbefaler i den forbindelse at Kommisjonen oppnevner en egen koordinator. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.
Analyse av gjennomføringen av forordningen publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.11.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018

Sider