Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.9.2023
Tidligere EØS-notat offentliggjort 16.6.2023
EØS-notat offentliggjort 20.9.2023
EØS-notat offentliggjort 20.9.2023
EØS-notat offentliggjort 20.9.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023
Tidligere: Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.7.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Tidligere: Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2023
Europaparlamentets plenumsbehandling 13.9.2023 med pressemelding
Tidligere: Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.4.2023 med pressemelding
Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2023
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023
Tidligere EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023
EØS-notat offentliggjort 9.9.2023
Tidligere Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.6.2023 Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2023

Sider