Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
Norsk høringsuttalelse om planlagt revisjon av retningslinjene publisert av Samferdselsdepartementet 10.5.2021
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.2.2021 [1] [2] og 4.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.5.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 5.5.2021 med frist 22.6.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.5.2021
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt endringer til regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene skal legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU innføres standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. EU-landene hadde frist til 23. mai 2020 for gjennomføring av endringsdirektivet med unntak av visse bestemmelser som trer i kraft et år senere.
Felles EØS/EFTA-kommentar oversendt til EU-institusjonene 3.5.2021 med pressemelding fra EFTA-sekretariatet.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.4.2021
Europaparlamentets plenumsbehandling med pressemelding 29.4.2021 (enighet med Rådet; endelig vedtak)
EUs reviderte forordning om jernbanepassasjerers rettigheter som nå er vedtatt og som skal tre i kraft om to år, skal gjøre det lettere å ta med sykkelen på toget. Funksjonshemmedes rettigheter styrkes og forbrukerne vil få økt beskyttelse ved forsinkelser eller avlysninger, også i tilfelle streik blant jernbanepersonalet.

Sider