Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 4.11.2019. Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 16.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 11.11.2019
Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Nye EU-typegodkjenningsregler vil introdusere nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.
Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.11.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.11.2019
EØS-komitebeslutning 31.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019

Sider