Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.11.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.1.2022
Forslag til fortolkningsdom (fransk versjon) lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.1.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 13.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 10.2.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2022
Notat om planlagt revisjon av direktivet lagt fram av Kommisjonen 11.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 8.2.2022
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.1.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.1.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.1.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.1.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.1.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 3.1.2022
Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 3.1.2022 med frist 12.2.2022

Sider