Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.11.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.11.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.11.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.11.2019
Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.11.2019
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider