Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 29.6.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 29.6.2022
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.6.2022
Norsk lov kunngjort 22.6.2022 og forskrift om ikrafttredelse kunngjort 23.6.2022
Norsk lov kunngjort 22.6.2022 og forskrift om ikrafttredelse kunngjort 23.6.2022
Reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt og publisert i EU-tidende i juli 2020. De tre rettsaktene det gjelder er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Konkret dreier det seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere.
Dansk departementsnotat offentliggjort 20.6.2022. Svensk departementsnotat offentliggjort 23.6.2022. EØS-notat offentliggjort 21.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 20.6.2022
EØS-notat offentliggjort 17.6.2022. Norsk forskrift kunngjort 16.6.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 13.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 11.7.2022

Sider