Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019

Sider