Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsrapport for 2020 lagt fram av Kommisjonen 14.3.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.3.2022
Høring om initiativet for revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.3.2022 med frist 30.5.2022
EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.3.2022
EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.3.2022

Sider