Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Forslag trukket av Kommisjonen 29.9.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag trukket av Kommisjonen 19.9.2020
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 17.9.2020 med pressemelding
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2020
Rapport om forlengelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2020
EU-forordningen om tidsluker ("slots") på europeiske flyplasser innebærer at flyselskapene må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt periode for ikke å miste tildelingen i samme periode nest år. Sterkt fall i antall flyreiser på grunn av Covid-19-utbruddet gjør det vanskelig å innfri dette kravet. EU vedtok derfor 30. mars 2020 en endringsbestemmelse som blant annet betyr at slot-tider som er tildelt et flyselskap for perioden 1. mars 2020 til 30. juni 2020, skal anses som operert av flyselskapet. Europakommisjonen gis dessuten fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som forlenger tidsperioden hvis dette anses nødvendig. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. april 2020 gjennom skriftlig prosedyre.
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider