Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 17.3.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 9.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 6.4.2023
EØS-notat om planlagt revisjon av kjøretøykontrollpakken offentliggjort 3.3.2023
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er gjennomført i to norske forskrifter som trådte i kraft høsten 2018.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 15.2.2023
EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 20.1.2023
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2022

Sider