Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester