Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 11.9.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Felles EØS/EFTA-kommentar til EU-høring sendt til EU-institusjonene 27.10.2017
EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.10.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.10.2017
Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
EUs nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. De vil blant annet tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Direktivet pålegger blant annet medlemsstatene å fastsette regler om dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktige vektopplysninger for containere og vekselflak, der kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. I veitrafikkloven innføres i tillegg en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy, slik at også disse overtredelsene kan sanksjoneres med gebyr.
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 16.9.2017

Sider