Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.9.2018
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 8.9.2018
Kommisjonens tredje og siste transportpakke ble lagt fram 17. mai. Pakken som består av åtte lovforslag og to meddelelser, omfatter et bredt spektrum av miljø- og sikkerhetstiltak innen land- og sjøtransport. Forslagene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet. Klikk her for en oversikt over innholdet i pakken.
Resultat av høring lagt fram av Kommisjonen 31.8.2018
Høringen om sommertidsordningen som EU nylig gjennomførte viser at 84 % av de 4.6 millioner som deltok ønsker å avskaffe ordningen. Europakommisjonen vil nå utarbeide et forslag om oppheving av sommertidsdirektivet. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det være opp til hvert land å bestemme om man skal ha vinter- eller sommertid hele året. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 30.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider