Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser