Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner: endringsbestemmelser og rettelse