Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.2.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2021 med pressemelding
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.2.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 1.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.1.2021
Rådsbehandling med pressemelding 25.1.2021 (enighet med Europaparalementet)
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.1.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
Utkast til forordning lagt fram Kommisjonen 7.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.2.2021
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.12.2020 med pressemelding 30.12.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.12.2020

Sider