Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Meddelelse om ikrafttredelse av norsk forskrift kunngjort 6.5.2022.
Meddelsle om ikrafttredelse av norsk forskrift kunngjort 6.5.2022
Meddelelse om ikrafttredelse av norsk forskrift kunngjort 6.5.2022
Meddelelse om ikrafttredelse av norsk forskrift kunngjort 6.5.2022. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.5.2022
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i 2018 endringer til regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene skal legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU innføres det standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. EU-landene hadde frist til 23. mai 2020 for gjennomføring av endringsdirektivet med unntak av visse bestemmelser som trådte i kraft et år senere.
EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022
EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Sider