Håndheving av passasjerrettigheter: endringsbestemmelser