Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 10.6.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om den planlagte evalueringen av byrået igangsatt av Kommisjonen 10.6.2022 med frist 2.9.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 7.6.2022
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.
EØS-notat offentliggjort 4.6.2022. Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 2.6.2022 med pressemelding. Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 30.5.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 2.6.2022 med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 2.6.2022 med pressemelding
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 2.6.2022 med pressemelding
Høring om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 1.6.2022 med frist 24.8.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 25.5.2022

Sider