Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EU har vedtatt felles regler for bruk av droner. Forordningen som neste år skal erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene, setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner. Regelverket er utarbeidet av EUs flysikkerhetsbyrå og var på høring i Norge i 2018.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019. EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019

Sider