Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning (revidert) oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.3.2021
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 1.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.3.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.2.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 25.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 25.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.2.2021
Reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt og publisert i EU-tidende i juli 2020. De tre rettsaktene det gjelder er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Konkret dreier det seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
Høring om initiativet for mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 23.2.2021 med frist 18.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.2.2021

Sider