Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.11.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.11.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.11.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.11.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.11.2021
Rådsvedtak 9.11.2021 med pressemelding (enighet med Europapaparlamentet)
Etter Europaparlamentets førstegangsbehandling 25.10.2018 fremforhandlet representanter for Europaparlamentet og Rådet et kompromiss 15.6.2021. Ved sin førstegangsbehandling 9.11.2021 bekreftet Rådet formelt kompromisset. Det er forventet at Europaparlamentet med det første, ved sin andregangsbehandling, gjør tilsvarende vedtak. Forordningen vil deretter bli publisert i EU-tidende, men medlemsstatene vil ha to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene nasjonalt.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.11.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.11.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.11.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.11.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.11.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.11.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.11.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2021
EU vedtok i 2013 justeringer og utvidelse av EMSAs mandat. Ifølge NFDs EØS-notat vurderes rettsakten som akseptabel og relevant for inkorporering i EØS-avtalen med unntak av forordningens regler om olje- og gassinstallasjoner. Forordningen anses å gi EMSA/Kommisjonen kompetanse på olje- og gassinstallasjoner som vil omfatte norsk sokkel dersom forordningen inkorporeres i EØS-avtalen uten tilpasning.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.10.2021

Sider