Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Fortolkningsdommer [1] [2] [3] med pressemelding avsagt av EU-domstolen 14.7.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.7.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.7.2022 med pressemelding
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.7.2022
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 11.7.2022. Beslutningen trer i kraft 12.7.2022
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2022
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 7.7.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.7.2022
Høring om initiativet for revisjon av forordningen og tilknyttede rettsakter igangsatt av Kommisjonen 6.7.2022 med frist 28.9.2022
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er gjennomført i to norske forskrifter som trådte i kraft høsten 2018.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.7.2022
Norsk forskrift kunngjort 30.6.2022
Nye EU-typegodkjenningsregler introduserer nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.

Sider