Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.11.2020
Høring om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 3.11.2020 med frist 2.2.2021
EØS-komitebeslutning 30.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 2.11.2020
Høring om planlagt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 28.10.2020 med frist 20.1.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Direktivet inneholder bl.a. regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha hovedansvaret for undersøkelsene, og hvilke prosedyrer som skal følges. EØS-komiteen vedtok i 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen sammen med andre rettsakter som inngikk i EUs 3. sjøsikkerhetspakke.
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020

Sider