Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.2.2019
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.1.2019
Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 15.1.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 15.1.2019
Norsk forskrift kunngjort 14.12.2018

Sider