Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.2.2020
Kommisjonens forslag fra 2013 avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket om styrking av flypassasjerers rettigheter, men innfører også nye rettigheter. Europaparlamentet ferdigstilte allerede i 2014 sin førstegangsbehandling av forslaget. Det er fortsatt opp til Rådet om det vil godta parlamentets posisjon eller foreslå egne endringer. I siste fall må saken til ny behandling i de to EU-institusjonene.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.2.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 26.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.2.2019
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.10.2019 og 4.11.2019 [1] [2] og kunngjort i EU-tidende 10.2.2020

Sider