Nasjonal myndighet for single window-systemet for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul