Sikkerhet i sivil luftfart: midlertidig oppheving av merking med EU-stempel