Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører