Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser