Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser