CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser